Байгуулалт 40 Оноо

2016 оны 9-р сарын 19-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

1 минут уншина.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Байгуулалт
Тайлбар: https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
Оноо: 40 оноо
Файл: corrupt


$ file corrupt

хийж үзтэл ямар нэгэн файлын төрөл гарч ирсэнгүй тиймээс hex editor-р нээж үзье.

ihex1

Эхний 11 байтыг хархад хэдэн байтыг устгасан байгааг мэдэж болно. PNG файлын эхний 8байтыг эндээс харж болно File signatures

ihex2 Устгасан байтуудыг нөхөж бичив.

Даанч файл маань алдаатай хэвээрээ л байлаа iHex-рүү буцаж очоод төгсгөлийн мөрийг харвал мөн л хэдэн байтыг устгасан байлаа. ihex3

4944AE42 6082 49454E44 AE426082 болгож гүйцээсэн бөгөөд файлаа хадгалаад зургийг нээж үзэхэд flag тугыг харуулсан зураг харагдах болно.

Эцэст нь туг: HZ{YOU_G0T_PNG}