Bttf 40 Оноо

2016 оны 9-р сарын 20-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

2 минут уншина.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Back To The Future
Хандах хаяг: http://103.48.116.193:8004/
Тайлбар: Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй 3 цагт аялж 7 хоногийн аль өдөрт очсоноо хэлээрэй. Нэгэнт та цаг хугацаагаар аялж чадаж байгаа тул 2 секундын дотор мэдээллээ оруулна уу. /Та грегорийн тооллоор өдрийг тодорхойлон гарагийн нэрийг оруулна уу. Жнь: даваа … г.м/
Оноо: 40 оноо


Өгөгдсөн хаяг руу хандвал өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн 3-н өдрийг харуулсан байна. Тайлбар дээр өгөгдсөнөөр эдгээр өдрүүд 7-н хоногийн хэд дэх өдөр байсныг олох даалгавар бололтой.

Энэ даалгаврыг шийдэхийн тулд python скрипт бичихээр шийдлээ.

Скриптээ ажиллуулъя

$ python back-future.py 

скрипт ажиллаж 3 өдрийг хэд дэх гариг болохыг хэвлээд серверээс ирж байгаа хариуг хэвлэнэ.

Хариуг харвал chi martygaas tuslamj avch chadjee token is YOUREMEETMARTYMCFLY гэсэн байна.

Эцэст нь туг: HZ{YOUREMEETMARTYMCFLY}