Hexor 40 Оноо

2016 оны 9-р сарын 20-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

1 минут уншина.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Hexor
Оноо: 40 оноо
Файл: image.hex

Файлыг ямар нэгэн эдитор ашиглан нээж үзвэл hex код харагдана.

screen

Эдгээр өгөгдлөөс зөвхөн хэксийг ялган авахын тулд python script бичье.

Ажиллуулахын тулд өгөгдсөн image.hex файлыг script-н гадна талын хавтсанд хийнэ.

$ python hex-to-png.py 

Python script ялгаж авсан хэксээ хэвлээд img.png файлыг үүсгэнэ.

Үүссэн файлыг нээж харвал img тугыг харуулсан зураг байна.

Эцэст нь туг: HZ{11001011_flag_01001011}