Jd 20 Оноо

2016 оны 9-р сарын 20-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

1 минут уншина.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: JD
Тайлбар: Julian Date
Оноо: 20 оноо
Файл: jd.txt


Өгөгдсөн файлыг нээж үзээд эхэндээ ямар нэгэн энкод хийсэн текст байна гэж бодтол үгүй байлаа. Маш сайн анзаарвал дотроо тоонууд агуулсан байх бөгөөд тэдгээр тоонуудыг хайя.

$ cat JD.txt | grep -o '[0-9]*'

ss

Өгөгдлийн тайлбарыг эргэн санавал Julian Date гэж өгөгдсөн байгаа. Гарч ирсэн тоонуудыг хөрвүүлбэл 1939 оны 09 сарын 01 ны 08 цаг 00 мин 00 сек болж байна. Онлайн хөрвүүлэгч ашиглан хөрвүүлэхэд 2429507.83333 гэсэн утга гарч ирлээ.

Эцэст нь туг: HZ{2429507.83333}

Жич: Энэ даалгаврыг амжиж хийгээгүй тул туг буруу байж болзошгүй :D.