Cat Flag 30 Оноо

2016 оны 9-р сарын 20-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

1 минут уншина.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Cat Flag
Тайлбар: host: 103.48.116.193 port: 8001 user: cat pass: catflag
Оноо: 30 оноо
Файл: flag.pgp, mr.robot.gif


Эхлээд Secure Shell ашиглаад сервер лүү холбогдъё.

$ ssh -p 8001 cat@103.48.116.193

Нууц үг: catflag

Үүний дараа ls хийж харвал flag.txt харагдана.

$ cat flag.txt

Хийтэл ажилласангүй тэгвэл help командыг ашиглаж харцгаая. Серверт python суусан байна тэгвэл скрипт бичиж үзэцгээе.

$ python -c 'print open("flag.txt","r").read()'

Тиймээ тугийг бидэнд хэвлэж өглөө HZ{0101023234}

Эцэст нь туг: HZ{0101023234}